av日本理论

av日本理论

粗而色深紫者真,细而色淡者假。李核仁苦平入肝,疗僵仆瘀血骨痛,又能清血海中风气,令人有子,故承泽丸用之。

痘疹见点后,有寒热或胁下疼热,于透表药内用之,不使热留少阳经中,则将来无切牙之患。入脾胃丸剂,为细末姜汁拌和作面,候陈炒用。

无子妇人食之,亦能有乳。和醋食之损齿,有鳖瘕人发明凡菜蔬皆能疏利肠胃,而菠冷滑尤甚,多食令人脚弱发腰痛动冷气,与鱼同食发霍乱,取汁炼霜制砒、汞,伏雌黄、硫黄毒。

甄权以独活治诸风湿冷、奔喘逆气,皮肤苦痒,手足挛痛,劳损风毒,齿痛,皆风湿相搏之病也。《千金》治婴儿风痫,热则生风,胸中有痰,白羊鲜汤取其善祛风热也。

若胃中无食积,脾虚不能运化,不思饮食者服之,反克伐脾胃生发之气,良非所宜。非若白薇之咸寒,专泄肺胃之燥热;亦不似细辛之辛窜,能治肾肝之沉寒也。

性最耗气伤血,故脾胃虚寒,食不化者勿食。车前专通气化,行水道,疏利膀胱,湿热不致扰动真火,而精气宁谧矣;故凡泻利暴下病,小便不利而痛者,用车前子为末,米饮服二钱,利水道,厘清浊,而谷藏止矣。

Leave a Reply